От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І" е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите "Твоят час" и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Животът през праисторическата епоха

На 12.12.2016 г. в ОУ «Г. Бенковски» с. Бенковски се проведе представителна изява по прое ...

Виж

За празника на мама

На 02.03..2017 г. в ОУ»Г. Бенковски» с. Бенковски се проведе представителна изява по прое ...

Виж

Зимна приказка

На 22.12..2016 г. в ОУ»Г. Бенковски» с. Бенковски се проведе представителна изява по прое ...

Виж

Изложба

На 18.05..2017 г. в ОУ»Г. Бенковски» с. Бенковски се проведе представителна изява по прое ...

Виж

Математическо състезание” Математиката - интересна и забавна”

Заключително занимание на групата за приключване на дейността, на което учениците се изя ...

Виж

Наследството на тракийската цивилизация

На 13.02.2017 г. в ОУ»Г. Бенковски» се проведе представителна изява по проект «Твоят час» ...

Виж

Публични изяви през месец юни

През месец юни се проведоха публични изяви на осемте групи за преодоляване на обучителни ...

Виж

Състезание по български език

Заключително занимание на групата – състезание под надслов „ Знаете ли български език?” ...

Виж

Тържество – представяне на авторови текстове /стихотворения, приказки, разкази, описания/

Заключително занимание на групата за приключване на дейността, на което учениците се изя ...

Виж

Панаир на специалностите

На 26.05.2017г. на площад „Македония“ се проведе общоградско мероприятие „Панаир на специ ...

Виж

"Седмица на гората"- Концерт на НУФИ "Филип Кутев"

На 03.04.2017 г., по покана на Министерството на замеделието "Мъжка вокална група за едно ...

Виж

„Математиката като изкуство“

На 14 март 2017 година в каб. 311 в Благоевградска професионална гимназия членовете на кл ...

Виж

Коледа заедно

На 22.12.2016 г. и на 23.12.2016 г. се проведе благотворителна акция в БПГ. Тя беше иниц ...

Виж

Мъдрият тъкач

Репетиция на участниците от групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилн ...

Виж

На риболов с "Твоят час"

Страстта към риболова обедини ученици от различни класове в надпревара за най-добър рибол ...

Виж

НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел - обобщени резултати от анкетно проучване

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по Пр ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.