Регистрация

Изисквания към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ПРЕУСТАНОВЕНА

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Представителна изява на учениците в извънкласна дейност „Да съхраним българското“

През м. Декември 2016 г. учениците извънкласна дейност "Да съхраним българското" при СУ ...

Виж

Публична изява на учениците в III ОУ "Гоце Делчев"

На 21.12.2016 г. се състоя публична изява на учениците в III ОУ "Гоце Делчев", гр. Петрич ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "IT Академия"

На 06.12.2016 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "IT Академия ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "IT Академия"

На 20.12.2016 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "IT Академия ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз и буквите"

На 06.03.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз и буквит ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз и буквите"

На 23.12.2016 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз и буквит ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз познавам и обичам моята професия"

На 18.02.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз познавам ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз рисувам"

На 23.12.2016 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз рисувам" ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз създавам текст"

На 15.03.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Аз създавам ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Английски език"

На 20.12.2016 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Английски е ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Арт ателие Фантазия"

На 01.03.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Арт ателие ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Арт студио Багра"

На 25.02.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Арт студио ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Архимед 1"

На 11.03.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Архимед 1" ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Архимед"

На 11.03.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Архимед" пр ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Астрономия"

На 28.02.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Астрономия" ...

Виж

Публична изява на учениците в извънкласна дейност "Български език и литература"

На 28.02.2017 г. се състоя публична изява на учениците в извънкласна дейност "Български е ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.