От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І" е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите "Твоят час" и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Учредяване на съвет"Твоят час"

Във връзка с продължаване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на ...

Виж

Дейности по интереси - Млад творец

В час по приложно изкуство ...

Виж

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподавателите за дейности

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по пр ...

Виж

ДЕЙНОСТИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",С.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017/2018 Г.

На свое заседание, провело се на 05.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на у ...

Виж

14 дейности по интереси и 3 за обучителни затруднения през 2017-2018 учебна година в ОУ "Отец Паисий" - Силистра

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на у ...

Виж

Обобщени резултати от проучване на потребностите на учениците в ОУ "Отец Паисий" - гр. Варна за учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта б ...

Виж

Проведено анкетно проучване на потребностите на учениците в СУ" Христо Ботев", гр. Павел баня

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня ...

Виж

Анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците в Средно училище "Черноризец Храбър"- град Пловдив

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP00 ...

Виж

Съвет "Твоят час" при Основно училище "Отец Паисий" - Силистра предложи за реализиране 17 дейности

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на у ...

Виж

Анкетно проучване

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и пови ...

Виж

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и учителите за дейности в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проект "Т ...

Виж

Раздаване на материали по проекта

На учениците от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" бяха раздадени доставените по проект "Твоят ча ...

Виж

Анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците в ОУ "Неофит Рилски", с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч

Във връзка със стратиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP00 ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.