От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І" е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите "Твоят час" и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Панаир на специалностите

На 26.05.2017г. на площад „Македония“ се проведе общоградско мероприятие „Панаир на специ ...

Виж

"Седмица на гората"- Концерт на НУФИ "Филип Кутев"

На 03.04.2017 г., по покана на Министерството на замеделието "Мъжка вокална група за едно ...

Виж

„Математиката като изкуство“

На 14 март 2017 година в каб. 311 в Благоевградска професионална гимназия членовете на кл ...

Виж

Коледа заедно

На 22.12.2016 г. и на 23.12.2016 г. се проведе благотворителна акция в БПГ. Тя беше иниц ...

Виж

Мъдрият тъкач

Репетиция на участниците от групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилн ...

Виж

На риболов с "Твоят час"

Страстта към риболова обедини ученици от различни класове в надпревара за най-добър рибол ...

Виж

НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел - обобщени резултати от анкетно проучване

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по Пр ...

Виж

Поздравителен концерт по случай Националния празник на България на връх ШИПКА 3 март 2017 г.

На 03.03.2017 г. ученици от Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" град ...

Виж

Представителни изяви на групата за дейности по интереси "Арт работилница"

На 16.12.2016 г. участниците в групата за дейности по интереси "Арт работилница" при НУФИ ...

Виж

Пролетен благотворителен концерт "Деца помагат на деца"

На 21 март в НУФИ "Филип Кутев" град Котел се проведе пролетен благотворителен концерт "Д ...

Виж

Пролетна украса

Пролетта пробужда живота, събужда и желанието ни за творчество. Да направим сами мартениц ...

Виж

Публична изява на група за занимания по интереси "Фолклор на етносите"

Участниците в група за занимания по интереси ''Фолклор на етносите'' към НУ «Иван Вазов» ...

Виж

Публична изява на "Аз и природата"

На 14.06.2017г. се проведе изява на нашата група. Гости бяха учениците от V,VI, VII и VI ...

Виж

Публична изява на "Екология"

На 09.06.2017 г. се проведе публична изява на групата по интереси „Екология“. Бяха закупе ...

Виж

Публична изява на "Сръчни ръчичики"

На 15 юни 2017 г. се проведе публична изява на група за извънкласни дейности по интереси ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.