Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" са подготвени електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 01.07.2018 г.
Отговорите ще дадат обратна връзка за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие с интересите и потребностите на учениците.
Те ще подпомогнат екипа на проекта да подобри дейностите за занимания по интереси и за допълнително обучение по учебни предмети, съобразно желанията и потребностите на учениците.
Анкетата е анонимна.
Вашето мнение е важно за нас!
Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите "Твоят час"
Благодарим ви за отделеното време!

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрацията е преустановена

Регистрацията е преустановена

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Публична изява на клуб "Театрално студио"

Клуб ,,Театрално студио“ организира своята първа публична изява на 10.05.2018г. ...

Виж

Публична изява по математика за 3 клас

Математиката е важна за живота на всички- деца и възрастни. Науката се развива и разширяв ...

Виж

"Финална изява на грипите по интереси"

На 21.03.2018 г. ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Камен включени в групите за ...

Виж

Какво научих във втори клас? - 2 клас, 2гр.

Представителната изява на групата се състоя на 16.05.2018 г. от 11.55 ч. в касната стая н ...

Виж

Коледна изложба

Учениците създават компютърни рисунки и ги подреждат в изложба. ...

Виж

Тържество на буквите - 1 клас, 3гр.

Изявата се проведе под формата на състезание между петте участници в групата. Състезаниет ...

Виж

Тържество на буквите-1 клас, 2гр.

Изявата се проведе под формата на състезание между петте участници в групата. Състезаниет ...

Виж

Биология и здравно образование - тест/състезание

Учениците, участници в клуба по интереси "Биология и здравно образование - подготовка за ...

Виж

Биология и здравно образование - тест/състезание

Учениците, участници в клуба по интереси "Биология и здравно образование - подготовка за ...

Виж

Вече сме грамотни

Днес, 16.05.2018 г. учениците от група за обучителни затруднения "Четем, пишем и знаем" - ...

Виж

"Модели на чехли и сандали"

Учениците от екоклуба изработиха интересни модели на чехли и сандали. ...

Виж

"Патронен празник на училището"

Ученици от клуб "Сценично и танцово изкуство" представиха презентация за делото на солунс ...

Виж

Забавни задачи със знания от I клас Първа представителна изява

Първа представителна изява "Забавни задачи със знания от I клас" 02.10.2017г. Цел на зан ...

Виж

Състезание с игри

Учениците от група "Млад програмист" с ръководител Тодорка Еленина работиха в екипи по дв ...

Виж

Екскурзия до: двора на кирилицата - Плиска и Мадарски конник - Мадара

Учениците от клуб "Български език и литература - Развитие" и клуб "Български език и литер ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.