Регистрация

Изисквания към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ПРЕУСТАНОВЕНА

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

„Великден в Германия“

Езикова игра – полезно и забавно на тема „Великден в Германия“ – под това наименование пр ...

Виж

Кръгла маса по проект "Твоят час" в Сливен

Регионална кръгла маса по проект "Твоят час" ще се проведе днес 26.04.2017 г. в зала „Май ...

Виж

"Звезди. Време и календар"

Публичната изява на група „Млад астроном“ при Профилирана гимназия „Свети Климент Охридск ...

Виж

"Знанието е сила"

Навръх светлия празник Благовещение – 25 Март, участниците в клуб "Английски език – Приор ...

Виж

"Нашият прочит на любими български автори"

Двадесет ученици от XI клас от групата за занимания по интереси „Да разбираме текста" уча ...

Виж

"Нашият прочит на любими български автори"

Десет ученици от XI в клас от групата за занимания по интереси „Искам да мога" участваха ...

Виж

„Английският е моят ключ към любознателността”

На 18.03.2017 г. музиката събра свои фенове в ЕГ „Пейо Яворов”, Силистра под надслов „Муз ...

Виж

„Занимателна математика“

Пет ученици от IXа клас и седем ученици от Xб клас от групата за занимания по интереси „М ...

Виж

„Илюстрацията като изкуство”

В НХГ «Цанко Лавренов», гр.Пловдив на 14.02.2017 г. се откри първата изложба на талантлив ...

Виж

„Любов и Страх”

На 22.03.2017 г. ЕГ "Пейо Яворов", гр. Силистра прибави с много гордост още една година к ...

Виж

„Най-скъпото вещество на планетата“

Дванадесет ученици от 9, 11 и 12 клас от групата „Светът през химически очила“ участваха ...

Виж

„Това съм аз!”

По традиция ПМГ „К. Величков” – Пазарджик чества своя празник на 01.03. Проведеният пърфо ...

Виж

«Личност и здраве»

Участниците от клуб «Личност и здраве» при ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Енчец сами из ...

Виж

140 години Плевенска епопея 1877 г.

На 3 март 2017 г. бе проведена публична изява – междуклубно мероприятие на Групи по интер ...

Виж

Виртуална разходка из моята родина

Чрез виртуалната разходка из родината се доказа, че целта на клуба „Млади изследователи – ...

Виж

Изложба за Баба Марта

На 1.03.2017 г. в сградата на ОУ «Паисий Хилендарски», с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пло ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.