Проучването за степента на удовлетвореност и резултатите от участието в проекта "Твоят час" приключи. Отговорите от анкетите се обработват, поради което вече не са достъпни за попълване.

Екипът на проекта благодари на всички за отделеното време и получената обратна връзка!

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрацията е преустановена

Регистрацията е преустановена

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Занимателна математика в 9. клас

Решаване на занимателни задачи с цел развитие на логическото мислене на учениците. ...

Виж

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" , С. ЖИТНИЦА

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект BG05M2OP001 ...

Виж

Викторина, посветена на живота и творчеството на Патриарха на българската литература Иван Вазов

Викторина, посветена на живота и творчеството на Патриарха на българската литература Иван ...

Виж

"Универсалната същност на танца"

След придобити знания и опит по време на учебната програма на клуб Мажоретен състав, обед ...

Виж

Биология и здравно образование - състезание/викторина

Първа публична изява на учениците от клуба по интереси “Биология и здравно образование“ р ...

Виж

Биология и здравно образование - състезание/викторина

Първа публична изява на учениците от клуба по интереси “Биология и здравно образование“ р ...

Виж

Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове»

Данни за публичните изяви Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове» със своите з ...

Виж

24 acts of kindness for Christmas

На 22.12.2017 година в ОбУ " Св. Иван Рилски" с. Червенци се проведе дейност на групата ...

Виж

Проект "Твоят час" осигурява обучение по финландска образователна система

Благодарение на проекта "Твоят час" учениците от 1 б клас на СУ ”Николай Катранов” участв ...

Виж

Изложба "Средновековни замъци"

Освен чрез игри и решаване на забавни задачи, учениците от клуб „Забавна математика” надг ...

Виж

Изложба "Числата на Фибоначи"

Учениците от клуб „Забавна математика” се докоснаха до красотата на математиката, изучава ...

Виж

Търсачи на съкровище

Учениците от клуб „Забавна математика” проведоха образователна игра-състезание, наречена ...

Виж

Приятели на Япония

На публичната изява, проведена в училището, учениците отлично се представиха на японски е ...

Виж

Годишна училищна продукция на клубовете по проект "Твоят час" в СУ "Пейо Яворов" - Сливен.

За устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда в училището работ ...

Виж

Да научим математиката

На 14.06.2018 г. беше представителната изява по проекта „Твоя час” на групата „Да научим ...

Виж

Закриване на учебната година - изпълнение на танцови композиции

Мажоретният състав взе участие в тържественото закриване на учебната 2017/2018 година. Из ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.