Заключителен информационен ден и пресконференция

17 декември 2018 г., понеделник, от 14.30 ч.
Централен военен клуб – София, зала "Тържествена"

С проекта "Твоят час" в голяма степен ориентирахме дейностите по интереси към способностите на децата. Чрез тях в много по-голяма степен ние можем да провокираме креативността, творческото мислене на децата, 32 % от дейностите са в областта на математиката, природните науки, техниката, това което съкратено наричаме по англоезичната му абревиатура СТЕМ". Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на заключителния информационен ден по проекта „Твоят час“, изпълнен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Повече информацията за информационния ден.

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрацията е преустановена

Регистрацията е преустановена

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

волейбол

Волейболна среща ...

Виж

Изложба

В изложбата бяха представени рисунки и изделия,изработени от участниците в клуб "Палитра" ...

Виж

Да покажем какво научихме в групата

Целта беше да покажем на нашите гости – родители, учители и ученици от друг клас, какво с ...

Виж

Изява на групата „Знам и мога“

Изявата включваше „Математическа викторина“ - занимателни задачи, представени от учениц ...

Виж

Публична изява на групата – концерт

Откритият урок следваше определен план на урока с няколко поставени задачи ,които последо ...

Виж

Реч омайна, сладка!

„Реч, омайна сладка!“ бе мотото и надслова на учениците участници в публичната изява на ...

Виж

Занимателна математика в 9. клас

Решаване на занимателни задачи с цел развитие на логическото мислене на учениците. ...

Виж

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" , С. ЖИТНИЦА

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект BG05M2OP001 ...

Виж

Викторина, посветена на живота и творчеството на Патриарха на българската литература Иван Вазов

Викторина, посветена на живота и творчеството на Патриарха на българската литература Иван ...

Виж

"Универсалната същност на танца"

След придобити знания и опит по време на учебната програма на клуб Мажоретен състав, обед ...

Виж

Биология и здравно образование - състезание/викторина

Първа публична изява на учениците от клуба по интереси “Биология и здравно образование“ р ...

Виж

Биология и здравно образование - състезание/викторина

Първа публична изява на учениците от клуба по интереси “Биология и здравно образование“ р ...

Виж

Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове»

Данни за публичните изяви Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове» със своите з ...

Виж

24 acts of kindness for Christmas

На 22.12.2017 година в ОбУ " Св. Иван Рилски" с. Червенци се проведе дейност на групата ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]