Предлагани извънкласни дейности

Приложни и арт занимания.

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.9.2016 г., Предлага се от 1.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Управление на дрон

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 7.9.2016 г., Предлага се от 3.1.2017 г. до 5.3.2017 г.
Подробна информация

Велики географски открития в България

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 8.9.2016 г., Предлага се от 1.10.2016 г. до 1.4.2017 г.
Подробна информация

Журналистика

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 8.9.2016 г., Предлага се от 10.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Приложно изкуство и арт. занимания

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 8.9.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Художествено слово

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 9.9.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в прогимназиален етап

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 9.9.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Художествен дизайн

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 9.9.2016 г., Предлага се от 10.10.2016 г. до 6.12.2017 г.
Подробна информация
12345678910...