Четем ,пишем ,общуваме заедно

Описание: Усвояване на основни умения и компетентности по БЕЛ,начални умения завъзприемане и осмисляне на текст, развиване на комуникативните способности.Работа с изоставащи ученици.
Изисквания: няма
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 2 до 2 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Васил Левски"
Представител: Пенка Запрянова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Васил Левски", Пловдив, Марица, Маноле