Велики географски открития в България

Описание: Целта на дейността е да бъде обърнато внимание към малко познати райони и региони в България. Ще бъде стимулирано у учениците желанието да опознаят България, да пътуват из страната. Работният процес ще бъде организиран чрез лекции, дискусии, ситуационни игри. Ще се разработят примерни туристически маршрути до различни места в България. Учениците ще правят презентации.
Изисквания:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 9 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.10.2016 г., Крайна дата: 1.4.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за областта
Дата напубликуване: 8.9.2016 г.
Дейността се предлага от физическо лице.

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.