Химия и ООС

Описание: За подпомагане на изявите на учениците в олимпиади и състезания. Обхваща преговор и актуализация на знания от предходни класове, както и опити и лабораторни упражнения.
Изисквания: Да се приспособи стая за лабораторни упражнения с мивка.
Област: Монтана, Община: Бойчиновци, Населено място: Мадан
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Oсновно училище "Отец Паисий"
Представител: Теменужка Еленкова

Ръководители

Димитър Любенов Ангелов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.