Журналистика

Описание: Учениците от всички възрастови групи и различен социален статус могат да възприемат образованието като забавление чрез аткрактивни и полезни форми на комуникация и изразяване, близки до техния начин на живот. В този смисъл предлагам своите умения и познания за изграждане на : Убедително, достоверно и граматически издържано описание на бита и културата на заобикалящата учениците среда чрез описание в кратки текстови репортажи и чрез видео, или фото- репортажи. По този начин ще се стимулират себеизразяването , нормите на българския език и правопис, търсенето на информация и гледни точки от различни по вързраст и компетенции хора. Удовлетворението за участващите в курса ще бъде в публикуването на техния „труд“ в он- лайн форма във Фейсбук страница. Тя ще позволи оценка и обратна връзка , която е близка до ежедневната комуникация на младите хора.
Изисквания: Училищен кабинет с компютър/ри и интернет. Участието на родителите в извънкласните занимания е повече от желателно , тъй като подкрепата или критиката им биха дали възможност за по- голяма волева ангажираност на учениците в проекта . При желание за реализация на предложената от мен форма за извънкласно занимание и след съобразяване с потребностите, и интересите на отделните учебни групи – ще предоставя конкретни програми за реализацията й.
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 4 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 10.10.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 14, Минимален брой ученици в група: 4
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 8.9.2016 г.
Дейността се предлага от физическо лице.

Ръководители

Любомира Стоянова Разпопова
Образование: Висше, Месторабота: журналист и художник на свободна практика
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Математическа гимназия "Академик Кирил Попов", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Езикова гимназия "Пловдив", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Основно училище "Елин Пелин", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Основно училище "Тодор Каблешков", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив, Пловдив, Пловдив
Езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Национална търговска гимназия - Пловдив, Пловдив, Пловдив, Пловдив
Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов", Пловдив, Пловдив, Пловдив
Основно училище "Васил Петлешков", Пловдив, Пловдив, Пловдив