Малки изследователи от Родопите

Описание: Група деца ще изследват историческото минало на страната ни и географските и природни забележителности чрез реално докосване до артефакти и други исторчески извори и доказателства посредством реалната употреба на българския език, който не е майчин за групата.
Изисквания: предварителна подготовка и знания по човекът и природата и човекът и обществото, краезнание, изследване в областта на историческото ни минало и природни феномени и забележителности
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 7
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Селвет Ахмед Къртъл
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Гео Милев", Смолян, Девин, Грохотно