" ФОЛКЛОРНА ДЪГА"

Описание: Разучаване на традиционни фолклорни танци, хора и ръченици.
Изисквания: Салон за репетиране, спортни облекла за репетиции, народни носии и облекла, озвучителна техника.
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 8 клас, Брой занимания: 70 на Година
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 22
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Тезгюл Реджепова Къртъл
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.