Електронен урок: Как да разработим интерактивен урок?

Описание: Използването на интерактивни учебни ресурси може да повиши интереса към учебното съдържание и ученето да бъде по-ефективно. Какви технологии можем да използваме, за да създадем електронен урок, домашно или задача? Обучаемите се запознават с правила за разработване на електронен урок - формат, обхват и актуалност. Обучението включва структуриране на учебно съдържание, използване на интерактивни уеб технологии за преобразуване на съдържание и отговаря на въпроса, как да направим уроците интерактивни цифрови ресурси, в които да се включат повече визуализации и Интернет източници. Всеки участник разработва и представя проект на интерактивен урок като използва уеб технология по тема от изучаваното учебно съдържание.
Изисквания: Основни умения за работа с компютър. Компютърна лаборатория/кабинет и Интернет.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой занимания: 4 на Месец
Начална дата: 21.11.2016 г., Крайна дата: 26.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за общината
Дата напубликуване: 15.9.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: ЕдуТехФлаг ЕООД
Представител: д-р Милена Крумова

Ръководители

д-р Милена Йорданова Крумова
Образование: Висше, Месторабота: ЕдуТехФлаг ЕООД
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.