Гимнастика за малки

Описание: Програмата има за цел да запознае децата с гимнастиката /основната и спортната гимнастика / и чрез целенасочена двигателна дейност да обогати двигателният опит на децата. Те ще придобият спортни компетентности , които не са част от задължителната подготовка в училище .Ще работят в екип и ще се подобри взаимоотношението и общуването между тях ,също така ще се възпитават на траен интерес към занимания със спорт. Чрез участието в тази дейност , ще развиват своите спортни таланти и ще участват в училищни изяви и инициативи с родители.
Изисквания: Спортна зала , уреди и пособия за гимнастика . Учениците да изпълняват поотделно и във връзка упражнения от основната и спортната гимнастика.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 2 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 20.10.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 18
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Румяна Цветкова Велева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура