Художествено слово

Описание: Да овладеят умения чрез средствата на словото и други изкуства артистично да интерпретират художествени творби, за да постигнат определено идейно и емоционално въздействие върху слушателите. Развитие на уменията на участниците за възприемане, осмисляне на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение; усъвършенстване на правоговорната им култура, развитие на комуникативните им умения, на читателските им интереси, на творческите им способности. Възпитание на приобщаване към общочовешките ценности, изграждане на самосъзнание за национална идентичност, както и формиране на отношение на толерантност към културната различност. Сценични изяви на участниците в коледни и др. тържества, чествания на национални и официални празници.
Изисквания: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой занимания: 80 годишно
Област: Кърджали, Община: Крумовград, Населено място: Луличка
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 9.9.2016 г.
Дейността се предлага от физическо лице.

Ръководители

ТАНЯ ПАВЛОВА КРАСЕВА
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Васил Левски"- с. Луличка
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Васил Левски", Кърджали, Крумовград, Луличка