Пиша и чета добре

Описание: Задълбочаване знанията на ученика за строежа на езика за правоговорни,правописни,пунктуационни и граматически норми.Развитие на устната и писмена реч,мисленето ,паметта и творческите способности.Може да чете и преразказва с помощта на учителя достъпни на възрастта,кратки разкази.Да чете изразително с чувство.
Изисквания: Разграничава звучни и беззвучни съгласни и техните корелативни противопоставяния.Прави разговори между изговор и правопис на съгласните в края на думите.Изговаря с подходяща интонация съобщително и въпросително изречение.Съдържанието на изучените произведения на българската и чужда детска литература и български фолклор.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 15.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"
Представител: Любимка Ламбова

Ръководители

Димитрина Иванова Прунечева
Образование: Средно, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.