Театрален клуб -Млад артист

Описание: Развитие на творческата индивидуалност с изразните средства на театъра и литературата;развитие на комуникативните умения; формиране на поведенчески механизми, импровизация и публично представяне;образно мислене и въображение;работа върху развитие на способностите на учениците за създаване на авторски текст;запознаване с метода форум-театър и прилагането му като начина активно творческо участие;създаване на интерес към театралното изкуство и развиване на творческото мислене.
Изисквания: Артистичност и умения за работа в екип
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 15.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"
Представител: Любимка Ламбова

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.