Езиковеди

Описание: Учениците работят за наваксване на пропуски по български език.фокус върху граматичните правила и упражняване по правопис.Подобряване на комуникационните им умения и писменото им изразяване.
Изисквания: Учениците от 5 клас до 8 клас,които имат изоставяне в знанията спрямо връстниците си пишат с много правописни грешки,не умеят да се изразяват писмено.Имат желание да участват.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 15.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"
Представител: Любимка Ламбова

Ръководители

Невяна Тодорова Теодосиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.