Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература в прогимназиален етап

Описание: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой занимания: 80 годишно
Изисквания: За ученици със слаба мотивация и липса на умение за учене на български език, който не е майчин. За преодоляване на образователните дефицити на учениците при употреба на официалния език. както и тези, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.
Област: Кърджали, Община: Крумовград, Населено място: Луличка
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 5
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 9.9.2016 г.
Дейността се предлага от физическо лице.

Ръководители

ТАНЯ ПАВЛОВА КРАСЕВА
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Васил Левски"- с. Луличка
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Васил Левски", Кърджали, Крумовград, Луличка