Видео арт ателие

Описание: Ателието цели да засили техническите и творческите компетентности на ученици от различни възрасти, които желаят да са допълнително ангажирани в извън учебния процес по специалността „Компютърна графика“ в училище. Заниманията включват сформиране на малки творчески екипи, чиито краен продукт е създаване на мултимедийни дигитални арт творби. Етапи за реализирането на тази цел: Подбор на художествен сюжет за кратък 2D или 3D анимационен клип, съставяне на сториборд, рисунки и дигитализиране на изображенията, фото и видео заснемане, дигитален монтаж и озвучаване, визуални ефекти и анимация.
Изисквания: Желание за творческа работа и стремеж към постигане на високи художествени постижения посредством компютърните технологии.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 26.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов"
Представител: Галина Генчева

Ръководители

Руслан Руменов Драгостинов
Образование: Висше, Месторабота: ПГИИ "Проф. Николай Райнов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.