Ателие „Картината”

Описание: Създаване на картини от учениците чрез изразните средства на живописта и реализиране на изложба с тях. Участниците се запознават с представители на различните школи, създаване на копие от определен автор и реплика по определено произведение. Последния етап е авторски картини от учениците.
Изисквания: Крайна цел: Изложба от създадените произведения
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 8 до 11 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 18.10.2016 г., Крайна дата: 26.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов"
Представител: Галина Генчева

Ръководители

Стефан Георгиев Янев
Образование: Висше, Месторабота: ПГИИ "Проф. Николай Райнов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.