Художествен дизайн

Описание: Забавление чрез аткрактивни форми на комуникация и изразяване, близки до техния начин на живот. В този смисъл предлагам своите умения и познания за изграждане на : Себеизразяване чрез невербална комуникация, която включва художествено оформление на мисли, чувства и реални сюжети чрез графично, живописно или приложно изобразително изкуство. Мотивацията и удовлетворението на учениците ще бъдат осъщественирез изложение на творбите им във фоаетата на училищата или читалищата. *декупаж, арт поздравителни картички, изработване на малки подаръци, мандали и др.
Изисквания:
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 10.10.2016 г., Крайна дата: 6.12.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 4
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 9.9.2016 г.
Дейността се предлага от физическо лице.

Ръководители

Любомира Стоянова Разпопова
Образование: Висше, Месторабота: журналист и художник на свободна практика
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.