Занимателен английски

Описание: Чрез средствата на ИКТ учениците ще се учат чрез песнички и други методи да учат основните тематични области- цветове, числа, превозни средства, растения, животни и др, и изрази за общуване.
Изисквания: ИКТ умения, микрофони, звукозаписна техника, възпроизвеждаща техника
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Чужд език, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Нурай Салиева Куцева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: nurayk.75@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.