"Математиката лесна и интересна"

Описание: за подпомагане по математика
Изисквания: за деца със затруднения при усвояване на учебния материал по математика
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 7.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Росен"
Представител: Мария Дюлгерова

Ръководители

Веска Тодорова Кирова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "ПЕТКО РОСЕН"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Росен", Бургас, Бургас, Бургас