Обичам българското слово

Описание: Правопис, пунктуация, създаване на логически свързан текст, умения за устно изказване.
Изисквания: За ученици с пропуски в обучението по български език и литераатура
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 8.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Росен"
Представител: Мария Дюлгерова

Ръководители

Татяна Куцарова Стефанова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "ПЕТКО РОСЕН"
Електронна поща: tina0104@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Росен", Бургас, Бургас, Бургас