Помощ за всеки

Описание: За подпомагане по математика
Изисквания: За ученици с пропуски по математика
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 8.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Росен"
Представител: Мария Дюлгерова

Ръководители

Тяна Куцарова Киркова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "ПЕТКО РОСЕН"
Електронна поща: tiana_kirkova@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Росен", Бургас, Бургас, Бургас