Клуб” Тенис на маса”

Описание: Усъвършенстване на играта „Тенис на маса”. Мотивация за участия в състезания. Съдийство.
Изисквания: Възпитаване на устойчив интерес и потребност от системни занимания по „Тенис на маса”. Развиване на основни физически качества – бързина, ловкост, гъвкавост и издържливост. Укрепване на здравословното състояние и закаляване на организма. Възпитаване на ценни личностни качества: честност, колективност, упоритост, настойчивост, смелост, устременост.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 8 до 11 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 18.10.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 9.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов"
Представител: Галина Генчева

Ръководители

Мария Симеонова Джалева
Образование: Висше, Месторабота: ПГИИ "Проф. Николай Райнов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.