Клуб „Английски език – лесен и чудесен“

Описание: В процеса на обучение учениците ще придобият и усъвършенстват умения за четене, слушане с разбиране, ще развият речевите си умения и ще разширят лексикалния си запас по английски. Курсът предвижда много забавен и игрови подход при обучението.
Изисквания: Технически изисквания: * за уроци от смесен тип (когато учениците са в класната стая, а учителят преподава от разстояние) - мултимедия, компютър, камера, микрофон и интернет връзка.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 66 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 20, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 10.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Йорданка Стефанова Пеева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров "
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", Търговище, Омуртаг, Врани кон