Да опознаем родината

Описание: Обучението е насочена към ученици желаещи да съберат и съхранят най-ценното от българските обичаи, празници, традиции, религия, да посетят български градове, които са оставили следи в историята на нашата родина. Да направят списък на паметници на културата, да научат нещо ново в тази връзка, да се включат в опазване и популяризиране културата и историята на прекрасната ни родина. Практическите и теоретични знания ще доведат до тяхното духовно обогатяване, патриотично възпитание. На учениците се предоставя възможност за работа в екип, изследователска и събирателска работа, работа с различни източници на информация за инициативност и творчество. Работата в групата има връзка с литературата, историята, краезнанието, бита и културата на българина. Чрез организираните изяви и инициативи по време на извънкласната дейност, ще се повиши самочувствието на нашите ученици, ще опознаят своята родина.
Изисквания: Да обичат своята родина, да работят в екип, да умеят да снимат / фотоапарат / , да правят презентация /проектор/, да обичат изследователска дейност/ картони, цветни моливи/, кът за музейна сбирка, тетрадки.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 66 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 10.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Севджан Мехмедова Хасанова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", Търговище, Омуртаг, Врани кон