БЕЛ - билингви

Описание: Въвеждане по иновативен и нестандартен начин в областта на българския език - четене,писане и говорене от деца билингви.
Изисквания: нови подходи, методи и средства за по-добро овладяване на българския език
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 18.10.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 9
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 10.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Сафие Тефик Дуран
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.