Ателие "Керамика"- пластични форми

Описание: В курса по пластични форми в областта на керамиката ще се проектират и изработват художествени форми с естетическа насоченост. Същите ще бъдат лишени от функционалността на предмета. Ще се търсят възможностите за прилагане на съвременните художествени похвати в керамиката. Изследване и прилагане на методологии от областта на живописта, скулптора и графиката в керамиката. Търсейки възможностите на голямо форматните работи и тяхното разполагане в пространството.
Изисквания: Повишаване на тактилните умения на учениците, способността за анализ и самоконтрол при работните процеси.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 8 до 11 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 18.10.2016 г., Крайна дата: 30.6.2016 г.
Максимален брой ученици в група: 11, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов"
Представител: Галина Генчева

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.