Клуб "Творческо писане"

Описание: Създаване на умения за възприемане и отразяване на литературата като изкуство и връзката и с театъра и киното.
Изисквания: Посещения на театрални постановки. Прожекции на филми. Дискусии.
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 18.10.2016 г., Крайна дата: 13.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов"
Представител: Галина Генчева

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.