Да успеем по математика

Описание: Допълнителни занимания по математика на ученици с обучителни затруднения
Изисквания: Учениците да имат пропуски и затруднения по математика и да имат желание за допълнителни знания
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 15.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 9
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 3.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: 39 Средно училище "Петър Динеков"
Представител: Евелина Китова

Ръководители

Сашка Кирилова Николова
Образование: Висше, Месторабота: 39СУ
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

39 Средно училище "Петър Динеков", София (град), Столична, София