Спортни игри

Описание: Подвижни колективни игри - баскетбол, волейбол, народна топка - начално обучение в правилата и усъвършенстване техниката на спортовете.
Изисквания: Спортно облекло, топки-/баскетболни, волейболни/
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 8 клас, Брой занимания: 66 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Нермин Мехмедова Изетова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: nermin1972@dir.bg

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.