Българският език

Описание: За преодоляване на образователните дефицити на учениците при употреба на официалния език. както и тези, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.
Изисквания: За ученици със слаба мотивация и липса на умение за учене на български език, който не е майчин.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 76 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 4
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Бюлент Алиева Исмаилова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров "
Електронна поща: bulce@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", Търговище, Омуртаг, Врани кон