Спортна дейност – футбол

Описание: Целта на заниманието е учениците да водят активен спортен живот , да оползотворят свободното извън учебно време, чрез спортни инициативи, като участие в тренировки по футбол, междуучилищни състезания срещу свои връстници. Чрез спортните изяви, участниците ще бъдат насърчавани да усвоят основни умения и навици за здравословен начин на живот, повишаване двигателната активност, стремеж към активен спортен живот и задълбочаване и разширяване на вече придобити умения.
Изисквания: Необходимо ще бъде закупуването на спортно-тренировъчни пособия, футболни топки, спортни екипи и дооборудване на футболното игрище.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 4 до 8 клас, Брой занимания: 66 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 15
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"
Представител: Сейфидин Ереджебов

Ръководители

Сюдаил Ахмед Исмаил
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.