Български език - правопис, граматика, пунктуация

Описание: Дейността ще помогне на учениците да усвоят нормите на българския книжовен език
Изисквания: Учениците да имат затруднения върху учебния материал по български език - правопис, правоговор, пунктуация.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Радослава Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: radoslava_i@mail.bg

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог