Математиката и професията ми

Описание: Целта на заниманията е подготовка на учениците за представяне на ДЗИ и прилагането на математическите умения в различни професии.
Изисквания: Учениците да имат пропуски върху учебния материал по математика за единадесети клас.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Маруся Георгиева Мюфтийска
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: marusiam@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог