Бизнесетика

Описание: Целта на заниманията е у учениците да се формират компетенции по бизнесетика, като се насърчи и стимулира иновативното мислене и стремеж към кариерно развитие. Дейността ще помогне на учениците в стимулиране на етично поведение в професионалните отношения и креативност при вземане на решения.
Изисквания: Учениците да имат формирана личностна отговорност, толерантност и етичност.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 9 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Предприемачество, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Анета Самуилова Даилова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог