Сини патрули

Описание: Запознаване на учениците с водните басейни на територията на област Кърджали. Наблюдение и опазване на водите. Участие в различни инициативи от страна н аРЗИ - Кърджали, Басейнова дирекция - Кърджали, Гражданска защита. Почистване на водните обекти. Съставяне на презентации. Участие в състезания свързани с "Деня на водата"
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 240 мин., Възраст от 10 до 12 клас, Брой занимания: 2 на Месец
Начална дата: 15.10.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 22
Категория: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Рачов Славейков"
Представител: Милко Багдасаров

Ръководители

Венелин Емилов Башев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: grozdan666@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Рачов Славейков", Кърджали, Кърджали, Кърджали