ЕКОКЛУБ „НИЕ ОБИЧАМЕ РОДОПИТЕ“

Описание: Екологично възпитание на учениците в контекста на глобалните проблеми застрашаващи Земята, като природен организъм и наш общ дом. Запознаване с глобалните проблеми и мерките за тяхното разрешаване. Осъществяване на залесителни мероприятия. Почистване на замърсени участъци. Осъществяване на информационни кампании сред обществеността. Участия в конкурси с екологична насоченост и посещение на екопътеки.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 180 мин., Възраст от 6 до 6 клас, Брой занимания: 2 на Месец
Начална дата: 15.10.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 22
Категория: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Рачов Славейков"
Представител: Милко Багдасаров

Ръководители

Месут Рафет Али
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: grozdan666@abv.bg
Пепиния Кирилова Китова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: grozdan666@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Рачов Славейков", Кърджали, Кърджали, Кърджали