Карвинг

Описание: Заниманията по карвинг допълват изучавания материал по Технология на кулинарните изделия и кетъринг. Те дават свобода на мисленето и развиват новаторски умения у учениците. Дейността развива въображението, стимулира творческите умения, желанието за самостоятелност, работа в групи и креативността.
Изисквания: Учениците да имат желание да разширят познанията си по изкуство и култура, да придобият умения в изобразяване и моделиране на обемни плодове и зеленчуци.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 9 до 10 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Катя Иванова Попова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог