Аеробика

Описание: Трениране и увеличаване силата, мощността, гъвкавостта и координираността чрез комплекс от физически упражнения изпълнявани на фона на музика. Укрепване и засилване на сърцето и белите дробове чрез ниско интензивно натоварване.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 240 мин., Възраст от 2 до 6 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 18
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Рачов Славейков"
Представител: Милко Багдасаров

Ръководители

Липсва публикувана информация.

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Рачов Славейков", Кърджали, Кърджали, Кърджали