Сладкарство

Описание: Целта на заниманията е учениците да овладеят знания и умения за производство на сладкарски изделия от различни видове сладкарски теста. Заниманията са насочени към овладяване на техника за художествена украса и оформления на готовия продукт.
Изисквания: Учениците да имат нагласа за упорит труд, търпение и работа в екип.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 10 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Пелагия Йорданова Джупанова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог