Математически калейдоскоп

Описание: Усвояване и прилагане на методи за решаване на задачи, които не са включени в учебния материал. Да се представи възможност за изява в състезания и олимпиади.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 4 до 6 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 20
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за общината
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Средно училище "Петко Рачов Славейков"
Представител: Милко Багдасаров

Ръководители

Антоанета Иванова Симеонова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: grozdan666@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Средно училище "Петко Рачов Славейков", Кърджали, Кърджали, Кърджали