Родолюбие

Описание: Целта на заниманията е да се засили мотивацията на учениците за любов към родината. Чрез тази дейност ще се повишат знанията на учениците, свързани с националната ни история и ще се продобият умения за боравене с исторически сведения, забележителни дати, работа в екип, социални умения, работа с историческа карта.
Изисквания: Учениците да имат желание за самостоятелна работа, интерес към историческите забележителности, социални умения и толерантност.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Кирил Димитров Георгиев
Образование: Висше, Месторабота: ПГТХТ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог