Занимателен български език

Описание: Ограмотяване чрез четене, писане, упражнения и игри. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на българския език, който не е майчин. Постигане на положителни промени на учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетенции.
Изисквания: Класна стая с нагледни материали, проектор, занимателни тетрадки,книжки.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 7, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 3.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Мария Стоянова Балинова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: maria77_@abv.bg, Телефон: 0885661082

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура