Интерактивни презентации

Описание: Заниманията са свързани с изготвяне на интерактивни презентации и са насочени към подготовка на учениците за регионални и междуотборни състезания.
Изисквания: Учениците да владеят различни версии на Power Point, да имат добре развити компютърни умения за работа с интератктивни презентации.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 11 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 15.1.2017 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Олга Николаевна Юрукова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог