Математика за всички

Описание: Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика от учениците чрез повече практически упражнения.
Изисквания: Учениците да имат пропуски в обучението по математика или да имат желание за допълнителни знания по математика от тези които се предлагат в задължителната подготовка. Класна стая, проектор, книжки с занимателни задачи по математика.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 11.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 6
Категория: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 3.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Халиде Турхан Чолак
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура