Рицари на книгата

Описание: Развитие на уменията на участниците за възприемане, осмисляне на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение; усъвършенстване на правоговорната им култура, развитие на комуникативните им умения, на читателските им интереси, на творческите им способности. Възпитание на приобщаване към общочовешките ценности, изграждане на самосъзнание за национална идентичност, както и формиране на отношение на толерантност към културната различност.
Изисквания: Учениците имат нужда да се потопят в света на книгите, да осмислят текстовете и да вникнат в същността на това, което им предлагат различните видове литературни текстове.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 3 до 4 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 12.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 3.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Христо Груев Данов"
Представител: Зорка Томова

Ръководители

Халиде Турхан Чолак
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Христо Груев Данов", Пловдив, Карлово, Клисура