Английски език по професия

Описание: Чрез тази дейност учениците ще упражнят говоримо специална лексика по учебните понятия свързани с професиите - сервитъор, ресторантъор, готвач и мениджър. Чрез ролеви игри учениците ще затвърдят уменията си за свободно говорене на бизнес английски език и справяне с всяка бизнес ситуация.
Изисквания: Учениците трябва да имат желание за усвояване на бизнес английски език, да имат умения за работа в групи, да са самостоятелни и отговорни.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 8 до 8 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 12
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 11.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"
Представител: Галина Адамова

Ръководители

Слав Тошков Астинов
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: slavastinov@abv.bg

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев", Благоевград, Разлог, Разлог