EVERYDAY English

Описание: Изучаване на английски език за напреднали чрез всекидневни изрази, фрази, диалози с акцент върху употреба на глаголните времета и съвместната им употреба по иновативен начин.
Изисквания: интерактивна дъска, компютри, езикова зала
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Година
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 10.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Чужд език, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място
Дата напубликуване: 12.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Гео Милев"
Представител: ФАНИ ВАСИЛЕВА

Ръководители

Фани Чавдарова Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " ГЕО МИЛЕВ"
Електронна поща: fanny.azim@gmail.com

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.