ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕ

Описание: Дейността се провежда на открито и в зала. Осъществява се посредством излети, походи и екскурзии.
Изисквания: Оборудване за туризъм - спортни обувки, раница, дъждобран и др.
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 10
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 13.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"
Представител: Добрин Христов

Ръководители

Цветанка Николаева Михова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", София (област), Ботевград, Ботевград