Клуб "Автотранспортна техника"

Описание: Обучението се предлага за подготовка на ученици от 11 и 12 клас за участие в Регионален кръг на състезание "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС и подготовка на държавни изпити за придобиване на квалификация.
Изисквания:
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 11 до 12 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 8
Категория: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната
Дата напубликуване: 13.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"
Представител: Добрин Христов

Ръководители

Галина Василева Тодорова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Дейността не се предлага за конкретни училища.